002.jpg

Trondas dalgång är till en början djup och trång. I källområdet är landskapet flackt och en kompass är mycket användbar!