Piotrs vandringssida 
dovrein48.jpg

Läger. Nästa dags etapp upp mot och genom Skarvedalen
var idel sten och omöjlig att fotografera i dimman.