Piotrs vandringssida 
dovrein23.jpg

Vy från lägret, 17.00 på eftermiddagen.