Piotrs vandringssida 
dovrein22.jpg

Bortom sjön skymtar man Reinsvassbu. Genom att inte gå ända till hytta slapp jag ett potentiellt knepigt vad.