Piotrs vandringssida 
dovrein11.jpg

26/7, kl. 6.43. Mot Reinsvassbu är det relativt flackt, men fina utsikter, för det mesta.