006.jpg

Paliri-stugan. På alla stuglägen, utom Vizzavona, valde jag att tälta.