022.jpg

Prati-stugan skymtar. Ett av de få ställen som erbjöd fin tältmark med gräs.