012.jpg

På sträckan Asinau-Oscioulou passeras detta pastorala landskap mellan två kärva kampassager.