17.jpg

S-Charl. Figuren på brunnen påminner om att den sista björnen i Schweiz sköts i Val Mingèr, i närheten.