15.jpg

Tältning nära Alp Astras.

På fäboden sa man att det egentligen var förbjudet.

Naturskyddsområden brukar markeras med gröna skyltar och rödgula gränsmarkeringar, av vilka jag inte sett några. Folket hävdade att det fanns meddelanden om saken i byn S-Charl, vilket visade sig vara osant. Men de hade för egen del inget att invända.