011.jpg

Efter en passövergång och en enformig stigning passeras Cadlimostugan i Ticino. Det kom
en grupp på 20 personer - då älskar man sitt tält!