P Hackmans vandringssida 
01.jpg

Sju timmar efter avfärden från Nysætri har jag nått det regelrade Rauddalsvatnet. Nu återstår "bara" två timmar i björkskogen intill
sjön.