2.jpg

21 augusti, från låg höjd segar jag mig uppåt mot höjderna i riktning Nenzinger Himmel.