9.jpg

Albulapasset skymtar - under vandringen dit är man knappt medveten om passvägen.