6.jpg

Från Bergün till Preda går en Bahnlehrpfad över Albulabanan och dess mäktiga konstruktioner.