1.jpg

Stationen i Bergün är också ett museum över Albula-banan. Loket på bilden är en Krokodil.