015.jpg

Bivack i Valschavieler Tal, på relativt låg höjd. Märkte senare att jag var 100 meter in i skyddsområdet och flyttade tältet. Detta läge var annars perfekt.