011.jpg

Utan sjöarna vore denna passövergång rätt anonym