010.jpg

Förbi Villar d'Arène och in i nationalparken.