004.jpg

Andra dagen förde mig vidare norrut, mot Col du Fond du Ferrat, c:a 2600 möh och snöfritt, och sedan skarpt söderut, tillbaka mot GR54.