019.jpg

Fjärde dagen börjar med passövergång, Pas du Lausson, 2600 möh.