017.jpg

Detta är sjöns södra ände. Här någonstans slog jag läger kl. 19.
Fortfarande nationalpark.