11.jpg

Uppbrott; mot Baisse de Basto och Refuge de Nice.