3.jpg

Ekängssjön. En av flera uppdämda sjöar i södra Linköping