35.jpg

Kyrkleden övergår i Östgötaleden som passerar Sätravallen, f d kommunal friluftsanläggning. Här fanns ingen toalett så det blev till att gräva en